H I S T O R I A    D Y S K O G R A F I A    S K Ł A D    Z D J E C I A
"Inexploratus Saltus" (1997) MC Reh/Demo
"Słowiańska Duma" (1999) CD/MC/LP
"Hail Pagan Europe" (2001) CD kompilacja
"Ablaze" (2001) CD kompilacja
"Symbole Przodków" (2002) CD split z "Legacy of Blood"
"Imperium Słońca" (2004) CD
"Słowiańska Duma" - (2005) reedycja CD
"Symbole Przodków - reedycja + Inexploratus Saltus" - (2006) reedycja + pierwszy kiedykolwiek zarejestrowany materiał Saltus. CD